فارسی

پیام رسمی برای

روز رقص

بیست و نهم آوریل 2019

بعضی از مردم موقع رقصیدن به قلمرویی فرازمینی قدم می گذارند. موسیقی و حرکت در ترکیب با ذهن و بدن ، رقصنده را به درجه عالی ارتقا می دهد. این تجربه شادی آور موجب رهایی روح می شود، به اعماق وجود فرد نفوذ می کند و موجب یکی شدن انسان با کائنات می شود.

گاهی طراحان رقص موفق به خلق اثری می شوند که نمایانگر رابطه ای مقدس، درونی و کاملا ناشناخته است. رقص فراتر از سرگرمی و هنر تبدیل به وسیله ای برای تعالی ذهن وجستجویی برای معنای غایی زندگی می شوند.چنین طراحی ای به ورای مشاهدات و تجربیات و شناخته ها منجر می شود.

دلیادس حوری رقصنده در جزیره دلوس در یونان باستان، دواداسیس رقصنده    معابد که محافظ رقصهای سنتی کلاسیک براتناتیام و اودیسی است، درویش های صوفی – پیروان مولانا شاعر پارسی- با رقص سماعشان، کشیش های آزتک با ” آواز پاهایشان” در دروه پیش از حضور اسپانیایی ها درمکزیک، معنویت همواره در رقص وجود داشته است.

در حال حاضر ما شاهد گسترش روزافزون رقص های عبادی به خصوص در آمریکا هستیم. رقص به شکل پرستش، حرکات نیایشی و تجلی سرسپردگی به خداوند به دوران ما بازگشته است. هزاران کشیش آموزش طراحی رقص دیده اند و جماعت کلیساروی خود را اداره می کنند. در برخی مناطق تعداد کلیساهای رقص بیشتر از مدارس رقص است.

ما موضوع “رقص و معنویت” را برای روز جهانی رقص و رویدادهای مربوط به آن برای سال 1398 پیشنهاد می کنیم.

 

آلکیس رافتیس

رئیس انجمن بین المللی رقص

یونسکو، پاریس

 

پیام رسمی روز رقص به بیش از صدهزار نفر از کسانی که در حرفه رقص هستند در دویست کشور ارسال شده است. این پیام به زبانهای متعددی ترجمه شده است. لطفا ترجمه آن را درخواست کنید یا پیام را به زبان کشور خود ترجمه کنید، آن را به سازمان های رقص و رسانه ها بفرستید. شما می توانید دستورالعمل ها و پیام های قبلی را در وبسایت ببینید.

www.danceday.cid-world.org/

سازمان جهانی رقص در سال 1982 با هدف جلب توجه به هنر رقص، روز جهانی رقص را پایه گزاری کرد. میلیونها رقصنده این روز را جشن می گیرند.

در آن روز شرکت های رقص، آموزشگاه های رقص، سازمان ها وافراد، حرفه ای ها و غیر حرفه ای ها برنامه ای را به جز برنامه های روزمره شان برای بینندگان طراحی می کنند.

سازمان جهانی رقص، سازمان رسمی برای تمامی اشکال رقص در تمام کشورهای جهان است.

اعضای آن برجسته ترین فدراسیون ها، انجمن ها، آموزشگاه ها،شرکتها و افراد در بیش از 170 کشور هستند.

انجمن در سال 1973 در مرکز یونسکو در پاریس تاسیس شد.

انجمن جهانی رقص متحد رسمی یونسکو، سازمان تحصیلی، علمی و فرهنگی سازمان ملل است.

 
International Dance Council  –  Conseil International de la Danse

CID  c/o UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France

Tel. +33 1 4568 4953     Mob. +33 6 1155 3111

ExecSec@CID-portal.org    www.CID-world.org    www.danceday.CID-world.org

https://www.facebook.com/DanceDayOfficial/

 

 

 

line-pattern


 

 

 

روز رقص

 

پیام رسمی برای

روز رقص

29 آوریل 2018

 

برای ستایش منتقدان طراحی رقص از عبارات بسیاری استفاده کنید. مانند خلاق، پیشرفته، پیشرو، نوگرا، انتقادی، هنرمندانه، با سلیقه، اصیل، مبتکر، متجدد. ما به این باور رسیده ایم که نوگرایی در ذات خود به ویژه در هنر خوب است.

برای سال 2018 مایلم دیدگاه جدیدی از اصول بنیادی پیشنهاد کنم. این دیدگاه ممکن است نگاهی نوگرایانه ای از زمان دور باشد یا دیگاه وفادارانه بر اساس بازسازی در تحقیقات تاریخی باشد یا چیزی جدید ما بین اینها.

طراحان رقص میتوانند تصورشان از یک دوره تاریخی یا فقط قرن پیش را مطرح کنند. این یک چالش است. آنها باید منابع را مطالعه کنند و تخیل خود را گسترش دهند.آنها می تواند دیگاهی نوستالژیک یا باستانی برگزینند.آموزشگاه های رقص می توانند کلاس ها و اجراهایشان را با زمینه تاریخی عرضه کنند: گذشته ، خاستگاه ها، ریشه ها، قدمت، سوابق.

افراد زیادی تصور می کنند چیز جدیدی ابداع کرده اند فقط به این دلیل که ابداعات گذشته را نادیده گرفته اند. کنفوسیوس می گوید: اگر می خواهید آینده را تعریف کنید، گذشته را بررسی کنید.

آلکیس رافتیس

رئیس انجمن بین المللی رقص

یونسکو، پاریس

 

1-پیام رسمی روز رقص به بیش از صدهزار نفر از کسانی که در حرفه رقص هستند در دویست کشور ارسال شد. این پیام به زبانهای متعددی ترجمه شد. لطفا ترجمه آن را درخواست کنید یا پیام را به زبان کشور خود ترجمه کنید؛ آن را به سازمانهای رقص و رسانه ها بفرستید. شما می توانید دستور العمل ها و پیام های قبلی را در وبسایت زیر ببینید.

www.danceday.cid-world.org

2- سازمان جهانی رقص در 1982 با هدف جلب توجه به هنر رقص  روز جهانی رقص را در 29 آوریل پایه گزاری کرد. میلیون ها رقصنده در جهان این روز را جشن می گیرند.

در آن روز، شرکت های رقص، آموزشگاههای رقص، سازمان ها و افراد، حرفه ای ها و غیرحرفه ای ها برنامه ای  را به جز برنامه های روزمره شان برای بینندگان طراحی می کنند.

– سارمان جهان رقص ، سازمانی رسمی برای تمامی اشکال رقص در تمام کشورهای جهان است.

– اعضای آن برجسته ترین فدراسیون ها، انجمن ها، آموزشگاه ها، شرکتها و افراد در بیش از 170 کشور هستند.

در سال 1973 درمرکز یونسکو در پاریس تاسیس شد.CID-

متحد رسمی یونسکو، سازمان تحصیلی، علمی، فرهنگی سازمان ملل است.CID-