Dansdag voorbereidingen

 

Op 29 april, zoals ieder jaar sinds 1982, wordt door miljoenen dansers de officiële Dansdag gehouden over de gehele wereld.  Dit is een initiatief van de International Dance Council CID, UNESCO.

We hebben onderstaande richtlijnen opgesteld als checklist voor mensen die breder betrokken zijn bij de danswereld: leraren, choreografen, groepsleiders, journalisten, onderzoekers, verenigingen, leveranciers, organisaties etc.:

Doel

De belangrijkste doelstelling van Dansdag is aandacht te trekken van een breder publiek voor de danskunst. De nadruk zou moeten liggen op ‘nieuw’ publiek, mensen die door het jaar heen gewoonlijk niet bezig zijn met dans.

Evenementen

Dansdag evenementen kunnen speciale uitvoeringen zijn, open dag-lessen, openbare repetities, lectures, artikelen in kranten en tijdschriften, dansavonden, radio- en TV-programma’s, bezoeken, straatopvoeringen, parades, etalage-uitstallingen etc.

Organisatoren

Evenementen worden voornamelijk georganiseerd door dansgezelschappen, amateurgroepen, scholen, verenigingen en andere organisaties die actief zijn op dansgebied. Daar waar mogelijk zou het beter zijn evenementen gezamenlijk met een niet dansorganisatie te organiseren zoals overheidsinstellingen, een openbare school, een gemeente, een bedrijf, een vakbond.  

Inhoud

Organisatoren hebben volledige vrijheid in het bepalen van de inhoud van het evenement. Zorg er voor dat algemene informatie over de danskunst beschikbaar is, de geschiedenis, het belang voor de maatschappij, het universele karakter. Dit kan gedaan worden in een korte toespraak, een aantekening in het programma, een tekst die uitgedeeld wordt aan de aanwezigen. Op deze manier maak je het evenement anders dan wat je normaal doet. Lees een bericht voor van een beroemdheid, een gedicht, een deel van een tekst van een bekende schrijver.

Coördinatie

Om maximaal succes te behalen is het belangrijk om op tijd met de voorbereidingen te beginnen.  Het is noodzakelijk de pers en de media in het algemeen te informeren over het evenement.

Geef het door aan een organisatie die een belangrijke sleutelpositie heeft op regionaal of nationaal niveau, die een lijst van evenementen publiceert die gepland zijn voor Dansdag. De toegang is bij voorkeur gratis, of per uitnodiging. Nodig personen uit die normaalgesproken niet aan dergelijke evenementen deelnemen.

Plaats

Bij voorkeur vinden evenementen plaats op nieuwe locaties zoals straten, parken, pleinen, winkels, bedrijven, dorpen, discotheken, scholen, stadions, etc.

Door het evenement in een originele omgeving te plaatsen kun je benadrukken dat dit evenement opgedragen is aan de universele familie van dansers.

 

Dr. Alkis Raftis

President van CID

 

1.  De officiële mededeling voor Dansdag wordt gemaild naar meer dan 150.000 dansprofessionals in 200 landen. Hij wordt vertaald in tientallen talen. Vraag alstublieft om een vertaling, of vertaal het zelf in de taal van uw land en stuur die naar dansorganisaties en de media. U kunt richtlijnen en eerdere berichten vinden op: www.unesco.org/ngo/cid

2.  Wereld Dansdag, ieder jaar op 29 april, voor het eerst in 1982 en gepromoot door de CID, mikt op het trekken van aandacht voor de danskunst. Het wordt gevierd door miljoenen dansers over de gehele wereld. Op die dag organiseren dansgroepen, dansscholen, organisaties en individuen, professionals zowel als amateurs, een activiteit die een publiek aanspreekt anders dan ze gewend zijn.

3.  De International Dance Organisation is de officiële vertegenwoordiger van dans in alle landen ter wereld.

–  CID is erkend door UNESCO, nationale en plaatselijke overheden, internationale organisaties en instituten.

–  De leden zijn de meest vooraanstaande federaties, verenigingen, scholen, groepen en individuen actief op dansgebied in meer dan 150 landen.

–  CID werd opgericht in 1973 op het hoofdkwartier van de UNESCO in Parijs waar het gevestigd is.

–  UNESCO is de Educatieve, Wetenschappelijke en Culturele organisatie van de Verenigde Naties.

 

International Dance Council – CID – Conseil International de la Danse

UNESCO, 1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France

www.cid-world.org

https://danceday.cid-world.org/

Ideeën voor Dansdag

Ieder jaar vieren miljoenen dansers Wereld Dansdag op 29 april. Voor het eerst in 1982 en gecoördineerd door CID. De Dansdag is niet verbonden met één specifieke vorm van dans.  

Met verwijzing naar ons document ‘Dansdag voorbereidingen’ en ‘Jaarlijkse Officiële Mededelingen’ treft u hier een lijst met ideeën voor deze speciale dag. We willen er zeker van zijn dat meer en meer mensen op deze planeet dansen beoefenen, bekijken of denken over dansen. 

1.  Uitvoeringen

Houdt een uitvoering, niet zoals je dat gewoonlijk zou doen maar eens op een andere manier. Verander de inhoud van de uitvoering, of de plek waar je hem houdt of de manier van reclame maken of de personen die hem uitvoeren.

2.  Lessen

Geef op een andere manier les: houdt non-stop open huis lessen, geef les aan nieuwe mensen (jong, oud, gehandicapten of voorbijgangers) in nieuwe locaties, (kleuterschool, supermarkt, fabriek, gevangenis, ziekenhuis, schip, barakken etc.)

3.  Lectures

Leg dans uit: mensen zijn gewend om naar dansen te kijken of zelf te dansen, maar ze denken er maar zelden over na. Praat er met hen over of nodig sprekers uit vanuit diverse vakgebieden (geschiedkundigen, schrijvers, journalisten, religieuzen, etc.) om over dansen te praten.

4.  Tenstoonstellingen

U kunt een verzameling kostuums tentoonstellen, foto’s, accessoires, ansichtkaarten, postzegels, posters, boeken etc.

5.  Artikelen

Schrijf een artikel en stuur het naar een tijdschrift of krant ter publicatie. Vraag een journalist om samen een artikel te schrijven waarin je je werk en ideeën presenteert.

6.  Programma’s

Werk samen met een radio- of TV-station om een programma te produceren.

7.  Optochten

Optochten zijn erg populair en trekken publiek. Er zijn drie soorten: a. groepen gaan al dansend langzaam vooruit, b. zij dansen een paar minuten, gaan gezamenlijk een stukje verder en dansen dan weer of c. op een platform getrokken door een voertuig. Afdelingen van de CID werken met gemeenten samen om optochten of andere evenementen te organiseren.

8.  versieringen

Openbare plaatsen worden versierd rond het thema ‘dans’. Ook etalages en portieken kun  je versieren. U kunt winkeleigenaren vragen om deel te nemen in een prijsvraag voor de mooiste decoratie.

 

Dr. Alkis Raftis

President van het CID

UNESCO, Parijs

Het officiele bericht voor de
Internationale Dansdag

 

Het officiële bericht voor de

Dans Dag

29 April 2019

   Wanneer mensen dansen, overstijgen ze soms naar het rijk van het supernatuurlijke. De combinatie van muziek en beweging, laten lichaam en geest naar een hoger niveau gaan. Deze extatische ervaring geeft vrijheid, delft dieper in je inner dimensie en brengt de persoon samen met het universum.

   Soms krijgen choreografen het voor elkaar om, bij het creëren, een link te scheppen voor de kijker met het heilige, esoterische en onbekende. Verder dan bij recreatie en kunst, wordt dans dan een vehikel voor hoger bewustzijn, een zoektocht naar de ultieme betekenis. Zulke choreografieën leiden verder dan observatie, de ervaring en kennis.

   Deliades – dansende nymfen van het eiland Delos in het Ouden Griekenland. Devadasis – tempel bezoekers die de klassieke tradities van Bharatanatyam en Odissi in India behouden. Sufi Derwishes – volgelingen van de Perzische dichter Rumi, met hun wervelende dans. Azteekse priesters, die ‘zingen met hun voeten’ in het pre-Spaanse Mexico. Spiritualiteit is altijd aanwezig geweest in dans.

   Tegenwoordig zien we de vlotte opkomst van liturgische dans, vooral in Amerika. Dans is weer een uiting van aanbidding, een fysieke vorm van een gebed en een uiting van toewijding aan God. Duizenden voorgangers en choreografen zijn getraind en zetten ook hun eigen gemeentes op. In sommige plaatsen zijn er meer dansgemeentes dan conventionele dansscholen.

   Daarom is het thema dat wij voorstellen voor de Dans Dag en voor evenementen in 2019: Dans en spiritualiteit.

 

Alkis Raftis

Voorzitter van de Internationale Dansraad

CID, UNESCO, Paris

 

  1.  Het officiële bericht voor de Dans Dag word naar dans professionals gestuurd in 200 landen. Vraag om een vertaling of vertaal het bericht naar jouw taal en stuur het naar de media. Je kunt richtlijnen vinden voor je eigen viering en voorgaande DD berichten op www.danceday.CID-world.org
  2.  De Dans Dag is elk jaar op 29 april, opgericht in 1982 en gecoördineerd door de CID. Het doel is om de aandacht te zetten op de danskunst. Het word door miljoenen dansers over de hele wereld gevierd. Op die dag organiseren dansprofessionals een activiteit voor ander publiek dan hun gewoonlijke doelgroep.

line-pattern

De officiële boodschap voor
Dans Dag
29 April 2017
www.danceday.cid-portal.org


Dit jaar bundelt de Internationale Dans Raad (CID) haar krachten met het World Food Program (WFP), om het project ‘Dance to Zero Hunger’ te starten. Dance to Zero Hunger is een project ter bevordering van gezonde voeding, door middel van dans en onderwijs. WFP biedt maaltijden aan 80 miljoen mensen in 80 landen: wfp.org

Gezond eten en dans gaan hand in hand bij het stimuleren van een gezonde levensstijl. We willen de voedselzekerheid en Zero Hunger in alle landen promoten.

Scholen zullen kleinschalige dansprogramma’s voor kinderen organiseren, om het belang van de voedselzekerheid en het behoud van een gezonde levensstijl te realiseren. Jonge dansers krijgen de mogelijkheid om dansopleidingen te volgen en gecertificeerd te worden na het voltooien van 150 uur aan danslessen.

Deelnemende scholen zullen choreografieën creëren gericht op het belang van voedselzekerheid en het bestrijden van hongersnood, die zullen worden tentoongesteld tijdens de viering van Internationale Dag van de Dans (29 april) en Wereldvoedseldag (16 oktober) . WPF, CID en UNESCO zullen hun samenwerking promoten met een mediacampagne en een evenement in Parijs.

Het project zal de voedselzekerheid bevorderen, kinderen informeren over het belang van gezond eten, mogelijkheden tot beroepsopleiding bieden en pleiten voor het bestrijden van hongersnood, door middel van dans.


Alkis Raftis
President van de Internationale Dans Raad
CID, UNESCO, Parijs

 

 

 

line-pattern

 

 

 

Het officiele bericht voor de

Internationale Dansdag

op 29 april 2016

 

   De media rapporteert vaak over dansoptredens, maar zelden over danslessen. Maar leren dansen komt veel vaker voor dan optreden. Tien keer zoveel mensen beoefenen een danssoort in een les in plaats van op te treden.

   De huidige economische crisis heeft nauwelijks effect gehad op dansscholen. Veel zaken sloten, weinig dansscholen sloten hun deuren. Ze verloren slechts enkele leerlingen. Dit bewijst meer dan eens dat dans bij een van de basisbehoeftes hoort. Mensen kiezen ervoor op andere zaken te bezuinigen in plaats van te stoppen met het volgen van danslessen.

   Subsidies van de staat voor gezelschappen en instituten waren ingekort. Steeds meer gaan op zoek naar private sponsoren. Particuliere dansscholen overleven door het krijgen van lesgeld van hun studenten. Ze blijven steeds meer adverteren om meerdere studenten binnen te krijgen. Ze vergroten het aantal danslessen, ze organiseren evenementen, ze worden steeds meer uitgaand en flexibeler.

   Helaas is het zo dat er in sommige landen organisaties zijn die restricties leggen op het aantal dansleraren, door te eisen van de staat dat zij enkel hun diploma’s erkennen. Wij geloven dat het aanleren van dans open  moet zijn voor iedereen, zonder enige restrictie.

   Niets zou een individu moeten tegenhouden in het aanleren, leren of beoefenen van kunst. Welke vorm ook; muziek, theater, dans, beeldende kunst of poezie.

   We moedigen iedereen aan om serieus te studeren en certificaten en diploma’s te behalen, om het vertrouwen van leerlingen te winnen. Maar kwalificaties moeten niet een restrictie zijn en er voor zorgen dat anderen geen kans hebben om op een particuliere instelling les te geven.

   De staat moet pressie van groeperingen, die een monopolie willen in een kunstvorm, weerstaan.

   Een goede professional kan met gemak vertrouwen op haar/zijn talent, kennis en reputatie. Niet door privileges opgezet door beleid en regels waardoor anderen niet in staat kunnen zijn met hen te wedijveren of zich te vergelijken. Kunst is per definitie; inclusief en niet exclusief.

   De Dans Dag 2016 staat in het teken van een open deur beleid in het aan leren van dans.

 

prof. dr. Alkis Raftis

President of the International Dance Council

CID, Unesco, Paris

 

 

line-pattern

 

2014

Das Credo des Tanzes

Ich glaube an den Geist des Tanzes,

den alles bewegenden Offenbarer des Himmels und der Erde

und aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge:

die Erleuchtung der tanzenden Gestalt,

den wahrhaftigen Tanz wahrhaftiger Seelen,

einizigartig erschaffen, nicht von Menschen gemacht,

allgegenwärtig,

durch den alle Dinge ihre Verklärung erfahren.

 

Er kam zu uns Menschen zu unserer Erlösung

herab aus dem Himmel

vor der Entstehung der gegenwärtigen Welt.

Er nahm seine Gestalt an in den Körpern der Sterblichen

und erhob sie auf eine höhere Stufe des Menschseins.

 

Er wurde ein Opfer der oberflächlich konsumierenden Gesellschaft,

er litt daran und wurde nach und nach vergessen.

 

Aber er erscheint immer wieder neu an verborgenen Plätzen,

an denen keine Gesetze ihn daran hindern,

mit all seiner Macht und Pracht,

um die Unsteten und die Toten mit neuem Leben zu erfüllen:

Seine Herrschaft wird kein Ende haben.

 

Ich glaube an den heiligen Tanz des Lebens,

o Herr, Erschaffer allen Lebens,

der sich in unabhängigen freien Gemeinschaften neu gestaltet,

der sich in der menschlichen Gestalt äußert

und nicht in den Schriften der Propheten.

 

Dieser Tanz ist gleichbedeutend mit der Taufe

zur Überwindung von Krankheit und Sünde,

er bedeutet die Wiederbelebung des verloren gegangenen Körperbewußtseins

und weist auf das Leben in einer vor uns liegenden Welt der Glückseligkeit hin.

                                                             Alkis Raftis (transl. by Ingo Guenther)

 

line-pattern

 

Het officiële bericht voor de

Dans Dag  

29 April 2019   

Wanneer mensen dansen, overstijgen ze soms naar het rijk van het supernatuurlijke. De combinatie van muziek en beweging, laten lichaam en geest naar een hoger niveau gaan. Deze extatische ervaring geeft vrijheid, delft dieper in je inner dimensie en brengt de persoon samen met het universum. Soms krijgen choreografen het voor elkaar om, bij het creëren, een link te scheppen voor de kijker met het heilige, esoterische en onbekende. Verder dan bij recreatie en kunst, wordt dans dan een vehikel voor hoger bewustzijn, een zoektocht naar de ultieme betekenis. Zulke choreografieën leiden verder dan observatie, de ervaring en kennis. Deliades – dansende nymfen van het eiland Delos in het Ouden Griekenland. Devadasis – tempel bezoekers die de klassieke tradities van Bharatanatyam en Odissi in India behouden. Sufi Derwishes – volgelingen van de Perzische dichter Rumi, met hun wervelende dans. Azteekse priesters, die ‘zingen met hun voeten’ in het pre-Spaanse Mexico. Spiritualiteit is altijd aanwezig geweest in dans. Tegenwoordig zien we de vlotte opkomst van liturgische dans, vooral in Amerika. Dans is weer een uiting van aanbidding, een fysieke vorm van een gebed en een uiting van toewijding aan God. Duizenden voorgangers en choreografen zijn getraind en zetten ook hun eigen gemeentes op. In sommige plaatsen zijn er meer dansgemeentes dan conventionele dansscholen. Daarom is het thema dat wij voorstellen voor de Dans Dag en voor evenementen in 2019: Dans en spiritualiteit.   Alkis Raftis Voorzitter van de Internationale Dansraad CID, UNESCO, Paris   1. Het officiële bericht voor de Dans Dag word naar dans professionals gestuurd in 200 landen. Vraag om een vertaling of vertaal het bericht naar jouw taal en stuur het naar de media. Je kunt richtlijnen vinden voor je eigen viering en voorgaande DD berichten op www.danceday.CID-portal.org 2. De Dans Dag is elk jaar op 29 april, opgericht in 1982 en gecoördineerd door de CID. Het doel is om de aandacht te zetten op de danskunst. Het word door miljoenen dansers over de hele wereld gevierd. Op die dag organiseren dansprofessionals een activiteit voor ander publiek dan hun gewoonlijke doelgroep.