Azerbaijan

Administrative divisions of Azerbaijan

2020

DDframe

Aprelin 29da, Beynəlxalq Rəqs günündə, Tahir Eynullayev, saat 19.00da öz Facebook rəsmi sənət səhifəsinə və saat 21.00da  öz Instagram  rəsmi sənət səhifəsinə izləyiciləri canlı eflrə dəvət edəcək. Görüşmək ümüdü ilə. 
29 апреля, в Международный день танца, Таир Эйнуллаев приглашает своих друзей  в 19.00 на свою официальную творческую страницу в Facebook и  в 21.00 на свою официальную творческую страницу в Instagram подключиться к прямому эфиру. До встречи.
https://www.facebook.com/tair.eynullayev/
Instagram /@taireynullayev
On April 29, on International Dance Day, Tair Einullaev invites his friends at 19.00 to his official creative page on Facebook and at 21.00 to his live creative page on Instagram.  See you.
 https://www.facebook.com/tair.eynullayev/
 Instagram / @ taireynullayev